Circulaire economie & Circulaire energie productie

Home

Welkom bij Optinex

Optinex is een onafhankelijk internationaal netwerk die oplossing gericht werkt op de volgende gebieden:

Energie, Water & Levensmiddelen

  •          De energietransitie in kaart brengen en begeleiden
  •          Met de kennis en ervaring in ons netwerk werken we samen een plan uit die er voor zorgt dat de klimaat doelen bereikt worden.
  •          Op een economische manier met een hoog rendement.

Voor overheden landelijk en/of lokale de energietransitie in kaart brengen en stappen ondernemen om snel schone lucht in de steden te krijgen.

Door snel het gebruik van fossiel brandstof te reduceren en de energieproductie circulair te maken.

Een Win Win situatie 

Voor bedrijven

Hernieuwbare CO2 neutrale Energie opwekken

De Koolstof in een Kringloop brengen en niet liniear uitstoten als CO2

Decentrale stabilisering van het netwerk

Optimaal gebruik en rendement van alle energie leverende bronnen Zon- Wind- Biogas etc. etc.

Zonne energie PV-T

Biogas Optimeren van Biogas installaties

Nieuw of bestaand

Te weinig rendement, dit kunnen we meestal verbeteren